Chia sẻ về nắn chỉnh răng tại Nha Khoa Ngọc

Bạn Tùng 22T chia sẻ về quá trình niềng răng tại Nha Khoa Ngọc – đối diện cổng chính công an 9 tầng – thành phố Thái Bình

Răng ban đầu

Sau 18 tháng

 

 

 

 

     Ý KIẾN bình luận