Cảm nhận sau khi nhổ 4 răng khôn 1 lúc tại Thái Bình

Cảm nhận của bạn Trang 22 tuổi sau khi nhổ 4 chiếc răng khôn một lúc tại Nha Khoa Ngọc

Tình trạng răng trước nhổ: Răng số 8 hàm dưới bị Lợi trùm, mọc ngầm dưới lợi, 1 tháng bị sưng đau 2 lần nên bạn đã quyết định chia tay em răng khôn. Sau khi tìm hiểu bạn ấy đã chọn Nha Khoa Ngọc ở đối diện cổng chính công an tỉnh 9 tầng thành phố Thái Bình để nhổ răng khôn và đây là cảm nhận ngay sau khi nhổ

Tham khảo: Chăm sóc sau nhổ răng khôn như thế nào?

NHỔ RĂNG KHÔN

Khi nào răng khôn cần nhổ

 

     Ý KIẾN bình luận